Collecten

3 artikelen
Collecte april Vluchtelingenwerk Leiden

Collecte april Vluchtelingenwerk Leiden

Deze maand is de opbrengst bestemd voor Vluchtelingenwerk Leiden De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in Leiden….

Collecte: Stichting Menno Simons sdmf

Collecte: Stichting Menno Simons sdmf

In Witmarsum beheert de Stichting Menno Simons sdmf het Menno Simons monument en de contourenkerk, en in Pingjum het schuilkerkje….

Collecterooster 2024

Collecterooster 2024

De eerste collecte is voor het werk van de eigen gemeenten.Giften voor de eigen gemeenten kunnen overgemaakt worden naar:IBAN: NL…