Duurzaamheid

Duurzaamheid

Groene Kerken

De Lokhorstkerk is één van de Leidse Groene kerken. We werken actief aan het verduurzamen en het vergroenen van de eigen Doopsgezinde en Remonstrantse geloofsgemeenschap: Fairtrade koffie en thee, energiebesparende thermostaat, dakisolatie, plannen voor zonnepanelen, een themadienst over “De broze aarde”. En ook: hoe kunnen we initiatieven in de wereld steunen bij verduurzaming.

Met op de achtergrond de stadsgeluiden kan men in de kleine binnentuin in verwondering de schoonheid van de schepping en het vertrouwen om het goede te doen, met elkaar delen.

U wordt van harte uitgenodigd bij bijeenkomsten waarop we met elkaar naar een antwoord zoeken op de vraag hoe we als mens en als gemeenschap kunnen werken aan een beter klimaat. Wat is het juiste midden dat kan worden gerealiseerd? Op welke wijze kunnen we andere initiatieven ondersteunen en inspireren.

Als u op zoek bent naar een levensstijl die recht doet aan de schepping, de mens, dieren en de natuur, wees welkom in de Lokhorstkerk te Leiden.