Doopsgezinden

Contourenkerkje te Witmarsum

Doopsgezinden

De doopsgezinden vormen in Nederland een christelijke geloofsgemeenschap – beter bekend als Doopsgezinde Broederschap -, een eigentijdse en open groepering, zonder hiërarchische structuren, waar mannen en vrouwen (broeders en zusters) gelijkwaardig zijn. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen doopsgezinden, die dan meestal Mennonieten heten naar Menno Simons. De Doopsgezinde Broederschappen van over de hele wereld zijn verenigd in de Mennonite World Conference. De circa 9.000 doopsgezinden in Nederland vinden wij verspreid over 118 gemeenten. Zij maken deel uit van een wereldwijd verspreide broederschap van christenen die in geestelijke zin afstammen van de wederdopers of mennonieten in de 16e eeuw. Deze wederdopers vormden reeds in het begin van de reformatie een radicale beweging, los van de volgelingen van Luther en Calvijn.

Hun ideaal was het herstel van een gemeenteleven, zoals dat in de eerste tijd na het leven van Christus gekenmerkt was door navolging van Jezus in het dagelijks leven, in afwijzing van geweld en het nastreven van weerloze liefde. Wel ín de wereld maar niet ván de wereld, waren zij de eeuwen door zeer betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat veel doopsgezinden – die geen vaststaande belijdenis of verklaring kennen – bindt, is de volgende tekst (1 Cor. 3 vers 11): “Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus…”. Deze tekst was in werk en leven van Menno Simons een leidraad. Menno Simons kan worden gezien als een belangrijk leider in de geschiedenis van de doopsgezinden.

Verder is de navolgende spreuk een altijd nog klassieke omschrijving van wat doopsgezinden zouden willen zijn:


Dopen wat mondig is
Spreken dat bondig is
Vrij in het Christelijk geloven
Daden gaan woorden te boven

Wilt u meer weten over gedachtegoed of geschiedenis van de doopsgezinden? Raadpleeg dan:

  • Aangeraakt door de Eeuwige : geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten door Marion Bruggen, 2001 ; 126 p.
    ISBN 978-90-239-0868-5
  • Wederdopers, mennisten, doopsgezinden in Nederland : 1530-1980 onder red. van S. Groenveld, J.P. Jacobszoon, S.L. Verheus, 1993 ; 3e dr. ; 288 p.
    ISBN 978-90-6011-846-5 (geb.)

Lees meer over de Doopsgezinden