Website

De website (www.doreleiden.nl) is een doorlopend geactualiseerd informatiemedium over de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten en de Lokhorstkerk. De doelgroepen van de website zijn zowel de eigen gemeenten als de buitenwacht, met de nadruk op de buitenwacht vanwege de goede bereikbaarheid van de website. De website bevat een groot deel van de informatie uit het jaarboekje, aangevuld met tal van links naar interessante websites, aankondigingen en artikelen uit De Lokroep of kopij van de landelijke broederschappen. Preekbeurten (en wijzigingen daarin), concerten, lezingen e.d. worden direct online aangekondigd.

Suggesties zijn altijd welkom bij de webredacteuren via het emailadres postmaster@doreleiden.nl.