Doopsgezinde kerkenraad

Doopsgezinde kerkenraad

Voorzitter
dhr. H. Hasselbach
E-mail voorzitter.DO@doreleiden.nl

Secretaris
mw. N. van Duijn-Bakker
E-mail secretaris.DO@doreleiden.nl

Diaconie secretaris
mw. E. M. Rollingswier-van der Weel
E-mail diaconie@doreleiden.nl

Penningmeester
dhr. A.S. Bosch
E-mail penningmeester.DO@doreleiden.nl

Lid
mw. Y. v.d. Vijver
mw. M. Buiskool