Remonstranten

Remonstranten

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap met ongeveer 5000 leden, verdeeld over 40 gemeenten in Nederland en één in Duitsland, te weten Friedrichstadt.

De remonstranten bieden sinds hun ontstaan in 1619 ruimte om geloof op persoonlijke wijze vorm te geven. Vrijheid en verdraagzaamheid zijn de beginselen van waaruit remonstranten proberen als gelovige mensen in de maatschappij te staan. De bijbel wordt op eigentijdse wijze gelezen om antwoord te vinden op vragen van deze tijd. Openheid is daarbij een belangrijk kenmerk. De Remonstrantse Broederschap hecht zeer aan samenwerking met andere kerken.

De beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap luidt:

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.

Wilt u meer weten over gedachtegoed of geschiedenis van de remonstranten? Raadpleeg dan:

  • De Remonstrantie 400 jaar : ontstaan, historie, actualiteit door Koen Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen (red.), 2010 ; 191 p.
    ISBN 9789021142432
  • De remonstranten door E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen en M.A. Bosman-Huizinga, 2000 ; 118 p. ; 21 cm
    ISBN 9043501905 
  • Staat in de vrijheid : de geschiedenis van de remonstranten onder red. van G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca, 1982. – 200 p.
    ISBN 9060111486 (geb.)

De Leidse remonstranten hebben in het kader van de samenwerking met de doopsgezinden hun vroegere kerkgebouw in 1970 verlaten. Waar kerkten zij? Daarover is meer te vinden in Staat in de vrijheid : de geschiedenis van de remonstranten (ISBN 9060111486). In het bezit van de Remonstrantse Gemeente is een bijbel die van de moeder van Vincent van Gogh is geweest. Deze bijbel is in bruikleen gegeven aan het Van Gogh Museum in Amsterdam. Vincent van Gogh schilderde meermalen bijbels. Of het schilderij hieronder die specifieke bijbel van zijn moeder, die remonstrants was, weergeeft staat niet vast.

Lees meer over de Remonstranten