Jeugd en jongeren

Jeugd en jongeren

De jeugdcoördinator is Barbara Prud’homme van Reine. Zij overlegt met de leiding van de groepen en is het aanspreekpunt voor de kerkenraden en predikanten. Ook communiceert zij met ouders via uitnodigingen voor activiteiten, en verzorgt relevante berichtgeving in De Lokroep.

Kinderopvang tijdens de kerkdiensten
Bij elke dienst is er opvang voor kinderen tot 12 jaar. In het rooster van de kerkdiensten op pp. 6-9 staat met een * aangegeven op welke zondagen de crèche, ‘Kom in de Kring’ en zondagsschool plaatsvinden. Wij starten op de openingszondag op 10 september 2023. Op andere zondagen is er een vrijwilliger aanwezig om op te passen. Op elke willekeurige zondagochtend kunt u uw kinderen meenemen naar de kerkdienst.

Kinderen tot 6 jaar
Aankomend seizoen wordt er weer een ‘Kom in de Kring’ (KIK)-programma en crèchedienst aangeboden op dezelfde zondagen dat er zondagsschool is. Na het zingen van ons lied wordt er in de doos gekeken. Hierin zit een voorwerp dat hoort bij een prentenboek. Na het bekijken van dit boek wordt er geknutseld aan de hand van het thema van het prentenboek.
Het team van crèche- en KIK- leiding bestaat uit Anne Hazen-van Houwelingen, Sigrid Fischer en Barbara Prud’homme van Reine. Jongeren uit de gemeente helpen ons zo nodig met de crèche.
Contactpersoon: Barbara Prud’homme van Reine

6+ en 9+ (zondagsschool)
Ook dit jaar is er voor de kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar tijdens de dienst de mogelijkheid om bij elkaar te komen. Voor data zie het kerkdienstenrooster op pp. 6-9.
De kinderen van de 6+ en 9+ zitten bij elkaar in één groep. Dit seizoen gaan we verder met de verhalen uit de map met als thema ‘geef mij nu je angst’ en met verhalen uit de map van het Jaarthema. Het team van de 6+ en 9+ bestaat uit Annelise Notenboom en Kees van der Oord.
Op 7 juli 2024 sluiten wij het jaar af met een uitstapje.
Wij hopen jullie allemaal weer te zien komend seizoen!
Contactpersoon: Kees van der Oord

Kerstspel
Van 29 oktober t/m 10 december 2023 wordt er elke zondagochtend geoefend voor het kerstspel dat op 17 december 2023 wordt uitgevoerd onder begeleiding van een band van gemeenteleden.
Contactpersoon: Kees van der Oord

12-17 jarigen
Eens in de maand, zo’n acht keer in het schooljaar, komen we bij elkaar op zondagavond vanaf 17:30 uur om samen te eten en daarna in een zinnig moment allerhande onderwerpen te bespreken en bediscussiëren. Kom een keer een zondagavond langs om mee te praten. Het is leuk, goed voor je algemene ontwikkeling (ja, echt!) en hartstikke gezellig. Via WhatsApp bepalen we na de zomer wanneer we bijeenkomen, dus als je erbij wilt zijn, laat het mij weten.
Contactpersoon: Sonja van der Meulen