Predikanten

Doopsgezinde predikant

mw. ds. S.P. van der Meulen
Tel. 071 – 519 0406
E-mail s.p.van.der.meulen@inter.nl.net

Telefonisch bereikbaar
• Maandag t/m vrijdag meestal tot 9.30 uur.
• Bij afwezigheid:
spreek een boodschap in en u wordt teruggebeld.

Remonstrantse predikant

mw. ds. M. L. E. Dutilh
E-mail predikant.RE@doreleiden.nl

Beide predikanten proberen via huisbezoek contact met gemeenteleden te onderhouden. Zowel op hun initiatief als op dat van gemeenteleden worden afspraken gemaakt om op huisbezoek te komen. Het wordt op prijs gesteld wanneer men de predikant (zelf, of via het contactlid of de secretaris van de kerkenraad) op de hoogte brengt van een ziekenhuisopname of een andere bijzondere omstandigheid.