Collecte: Stichting Menno Simons sdmf

Collecte: Stichting Menno Simons sdmf

In Witmarsum beheert de Stichting Menno Simons sdmf het Menno Simons monument en de contourenkerk, en in Pingjum het schuilkerkje. Monumenten die verwijzen naar het verleden van doopsgezinden in Nederland en die uitnodigen om het dopers belijden in deze tijd handen en voeten te geven. De afgelopen jaren zijn in Witmarsum diverse initiatieven ontstaan om het verhaal van Menno Simons en zijn volgelingen onder de aandacht te brengen van een groter publiek. In de Koepelkerk is in opdracht van de stichting Het Gouden Land in juni 2023 de tentoonstelling ‘Menno’ geopend. De tentoonstelling omvat panelen in de Koepelkerk in Witmarsum en in de Victoriuskerk in Pingjum. Verder is nabij Witmarsum op de akkers van een meniste broeder het ‘oergraan’ uitgezaaid dat onder meer verwerkt wordt door de plaatselijke molenaar, annex warme bakker, tot smaakvol Mennobrood.

De geschiedenis van dit graan, Red Turkey Wheat, wordt beschreven in het boekje Van oergraan tot Mennobrood dat is uitgegeven door o.a. de doopsgezinde gemeente De Lytse Streek (Witmarsum). Het vertelt over het graan dat na een lange zwerftocht van Menisten over de wereld weer in Witmarsum groeit. En vanuit Witmarsum inmiddels ook in Zeeland en in Polen, en sinds dit jaar in Witmarsum in Brazilië. De monumenten nabij Witmarsum en in Pingjum worden bezocht door soms enkelingen, soms door meerdere mensen en soms zelfs bussen vol. De Stichting Menno Simons sdmf heeft in Pingjum bijna duizend mensen kunnen ontvangen die zich verbonden voelen met Menno Simons, de pastoor in Witmarsum die in 1531 één van de doperse leiders werd.

Het is een inspirerend verhaal dat het waard is behouden te blijven. De Stichting Menno Simons sdmf zorgt dankzij vrijwilligers voor de ontvangst van bezoekende groepen in het schuilkerkje. Helaas loopt met daarbij steeds vaker tegen de grenzen van de ruimte aan. In Witmarsum is ook geen geschikte ontvangstruimte voor kleine of grotere groepen. Vandaar dat de stichting en de doopsgezinde gemeente in Witmarsum gezamenlijk aan een oplossing zijn gaan werken. Al snel werd duidelijk dat een geschikte ontvangstruimte in combinatie met de vermaning in Witmarsum het meest wenselijk is. In dat dorp is Menno Simons geboren en opgegroeid, en was hij pastoor tot het moment dat hij zich aansloot bij de (weder-)dopers.

De kleine doopsgezinde gemeente De Lytse Streek heeft van de gemeente Súdwest-Fryslân nu vergunning gekregen voor de bouw van een ruimte naast de vermaning die o.a. gebruikt kan worden voor gastenontvangst. Een mooie ontvangstruimte waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheidseisen. Ook bezoekers met een fysieke beperking zullen zich welkom moeten kunnen voelen. In de loop van 2023 is begonnen met de uitwerking van de bouwplannen, zoals het benaderen van verschillende aannemers.

Impressie van de nieuwe ontvangstruimte naast de vermaning

De Stichting Menno Simons sdmf heeft hierbij de taak van fondsenwerving op zich genomen. In 2023 is dankzij de jaarlijkse collecte van de ADS een begin gemaakt met de financiering van de inrichting. Om de plannen te realiseren is meer dan een half miljoen euro nodig. Inmiddels hebben o.a. enkele (bijna) opgeheven gemeenten toezeggingen gedaan waardoor een gedeeltelijke (!) financiering binnen handbereik lijkt. Met andere partijen wordt ondertussen contact gezocht. Ook individuele giften, van klein tot groot, blijven van harte welkom.

Ook in 2024 zal de jaarlijkse broederschapscollecte voor het werk van de Stichting Menno Simons sdmf grotendeels bestemd worden voor de inrichting en duurzame aanpassingen van de ontvangstruimte. Tussen de kleine doopsgezinde gemeente De Lytse Streek en de Stichting Menno Simons sdmf zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik en behoud van de vermaning en de ontvangstruimte in Witmarsum. Zo blijft dankzij deze inspanningen dit stukje dopers erfgoed gegarandeerd: een inspirerende plek voor anabaptisten en andere geïnteresseerden uit de hele wereld.

U wordt van harte uitgenodigd om dit project met uw bijdrage te ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘Menno Simons’. U kunt ook direct doneren via de QR-code hieronder.

Mensen van wie het e-mailadres bekend is bij de ADS ontvangen op dinsdag 5 maart een betaallink via Kerkaccept.

Collecte: Stichting Menno Simons sdmf

Doneer direct via de QR-code