Nieuws / agenda

Meer weten over doopsgezinden en remonstranten?
 

Nieuws / agenda

Naar de startpagina

 

Startpagina Kerkdiensten Nieuws / agenda Concerten Overdenkingen De gemeente Kerkhuur


 

 
zo 9 sep 2018
10.15 - 11.15 uur

Lokhorstkerk
Pieterskerkstraat 1
Leiden
AvondmaalOpeningszondag

Op 11 september vieren we het avondmaal en openen we een nieuw seizoen in de Lokhorstkerk met veel activiteiten.
De meeste gemeenteleden zijn dan terug van vakantie en ook komen de kinderen weer naar de kerk voor hun eigen viering.

Dit is ook de start van de beide landelijke jaarthema's.
Bij de doopsgezinden is dat "Geef mij nu je angst..." en bij de remonstranten "400 jaar geloven in vrijheid".

 

wo 19 sep 2018
19.30 - 21.30 uur

Lokhorstkerk
Pieterskerkstraat 1
Leiden

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

dr. Berma Klein GoldewijkBeďnvloeding als vorm van oorlogvoering: Information warfare
door Dr. Berma Klein Goldewijk

In deze vredesweek willen we stil staan bij de strategische inzet van beďnvloeding, evenals het verspreiden van desinformatie of onjuiste berichtgeving. Dit kan samenlevingen diepgaand ontwrichten en ondermijnen. Beďnvloeding van de internationale publieke opinie raakt aan vraagstukken van zogenaamde hybride oorlogvoering, destabilisering, veiligheid en vrede. De lezing gaat in op de mechanismen van deze strategische beďnvloeding in het dagelijks leven en in de internationale betrekkingen.

Dr. Berma Klein Goldewijk is werkzaam op het gebied van conflictstudies, internationale diplomatie, veiligheidsstudies en vredesoperaties aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie, Ministerie van Defensie. Tevoren werkte zij als Associate Professor en Academisch Directeur aan de UN-mandated University for Peace (Vredespaleis Den Haag), alsmede aan het Centre for Conflict Studies van de Universiteit Utrecht, en aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 

zo 23 sep 2018
15.00 - 17.00 uur

Dorpscentrum (Bomenzaal)
Oegstgeest

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

Henriëtte MiddelkoopWorkshop Zing frank en vrij   (Georganiseerd door AVP)

In deze workshop maak je kennis met ‘Vrijuit zingen’. Voelen dat je lichaam de klankkast is voor je stem.
Iedereen kan met overgave zingen en expressie geven aan hoe het van binnen voelt, ongeacht of je (denkt dat je) kan zingen.

We zingen liederen die iedereen makkelijk leert: volksliederen, wereldmuziek, mantra’s, en liederen van Taizé.

Henriëtte Middelkoop is begonnen als muziektherapeut in de psychiatrie en heeft zich geschoold in stemwerk, zang, adem en lichaamswerk. In workshops, cursussen en individuele sessies begeleidt ze mensen om zich te laten horen en hun ‘eigen lied te laten zingen’. www.eigenstem.nl

Info/opgave: mw. G. Kooijman-van Andel
 

zo 7 okt 2018
16.00 - 17.30 uur

Cultuurhuis de Paulus
Warmonderweg 2
Oegstgeest

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

Scheppingsmythen en/in klank    (Georganiseerd door AVP)

‘Hij/zij die het geheim van geluid kent, kent het geheim van het hele universum’
(H.I. Khan)

Samen met Marbo Hieminga en Iris Hasselbach staan we stil bij én worden we stil aan de hand van geluid. In deze meditatieve viering/beleving neemt de poëzie van twee scheppingstradities ons mee op de golven van verschillende klanken. Zo wordt o.a. in een scheppingsmythe uit de Hindoe traditie verteld dat er in den beginne slechts duisternis en leegte was. Uit de vibratie van één geluid werd alle andere geluid geboren. Zo werd alles los getrild uit die oertrilling. Van het opkomen en ondergaan van de zon tot het uitzetten en inzakken van onze ademhaling, van het kloppen van ons hart tot de oneindige trillingen van atomaire deeltjes in onze cellen is de schepping en zijn wij één groot veld van trillingen, die wonderbaarlijk met elkaar resoneren als één enkel systeem. Misschien dat we daar iets van meemaken deze middag.

Marbo Hiemenga is gestalttherapeut en werkt o.a. met Chi Neng, meditatie en klank.
Iris Hasselbach is vrijzinnig voorganger.

Info/opgave: mw. G. Kooijman-van Andel
 

do 18 okt  2018
do 01 nov 2018
do 15 nov 2018
10.00 - 11.30 uur

Lokhorstkerk
Pieterskerkstraat 1
Leiden
DaniëlBijbelcursus (Daniël)

Het bijbelboek Daniël staat dit jaar centraal tijdens de bijbelcursus. Het boek valt in twee delen uiteen.

In de eerste hoofdstukken gaat het over Daniël de wijze joodse jongen die in de ballingschap een rol gespeeld zou hebben aan het hof van Babel. In het tweede deel worden vooral de dromen beschreven die Daniël als droomdeskundige gehad zou hebben. De dromen bevatten (veelal bizarre) visioenen over de eindtijd. Kortom: er is genoeg over dit bijbelboek Daniël te vertellen.

De cursus wordt afwisselend gegeven door ds. P.L. van Asselt en ds. S.P. van der Meulen

Opgave: is niet nodig.
 

vr 2 nov 2018

19.30 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang: gratis

AllerzielenAllerzielen, een doodgewoon samenzijn
(Vesperdienst
)

De vesper is gericht op iedereen die zijn of haar doden wil herdenken. We sluiten daarbij aan bij wat leeft in de samenleving en proberen te voorzien in de groeiende behoefte aan rituelen bij belangrijke momenten in het leven zoals afscheid nemen, sterven en dood.

Het madrigaalkoor van Sempre Crescendo zal de muzikale invulling van de avond verzorgen.
 

Zie ook de concertagenda

Eerdere agenda-items:

wo 06 juni 2018
wo 13 juni 2018

19.30 - 21.30 uur

Lokhorstkerk

Zomercursus: Spiritualiteit
De doopsgezinde en remonstrantse gemeente verzorgt twee avonden in juni.

Spiritualiteit is een lastig begrip. Er zijn meerdere definities en waarschijnlijk heeft iedereen zijn of haar eigen opvatting van de betekenis. Vaak wordt het geassocieerd met ‘zweverig’ of ‘iets met geloof’. Nu hebben we in de gemeente wel ‘iets met geloof’, maar ‘zweverig’ willen we niet genoemd worden.

Zonder nu precies te benoemen wat we bedoelen,  kunnen we in ieder geval vast stellen dat spiritualiteit te maken heeft met geestelijk leven, met betekenis geven aan het leven. Dat zoeken naar zingeving is aan de ene kant een persoonlijk proces, maar het is tegelijk ook gebed in traditie. Velen zijn ons voorgegaan op deze weg. Daarom willen we ons tijdens de zomercursus op drie avonden verdiepen in de spirituele wereld van drie mensen die staan in de christelijke traditie. U bent welkom op alle avonden, maar u kunt ook één avond bezoeken.
 

Vlam
Marga HaasDe eerste avond (6 juni) geeft Marga Haas (theoloog en geestelijk verzorger) een lezing over Meester Eckhart. Zij schreef het boek ‘God en ik, wij zijn een. Veertig dagen met Meester Eckhart’.

Eckhart leefde zeven eeuwen geleden, maar zijn woorden zijn, hoewel vaak ondoorgrondelijk, nog steeds actueel. Hij combineert een grote liefde voor God met een groot inzicht in de menselijke ziel. Op deze avond worden we aan de hand van zijn teksten ingeleid de gedachtenwereld en spiritualiteit van Meester Eckhart.
 

Meister Eckart
Stephan KurtzahnDe tweede avond (13 juni) een lezing van Stephan Kurtzahn (predikant, geestelijk begeleider en coach) over Dag Hammerskjřld. Hij was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties een bekende politieke figuur.

Pas na zijn dood bij een vliegtuigongeluk in 1961 werd zijn dagboek gevonden waarin hij jarenlang zijn weg van innerlijke groei had vastgelegd. De basis van zijn dagelijks werk was een diepe spirituele/religieuze overtuiging. In 1963 verscheen het dagboek onder de titel ‘Merkstenen’.

Dag

 

Agenda Doopsgezinden landelijk  www.doopsgezind.nl
Agenda Remonstranten landelijk  www.remonstranten.nl
Zinweb  ZinWeb - vrijzinnig trefpunt voor spiritualiteit, cultuur en ethiek

 

 
Contact Suggesties of opmerkingen mailen?