Nieuws / agenda

Meer weten over doopsgezinden en remonstranten?
 

Nieuws / agenda

Naar de startpagina

 

Startpagina Kerkdiensten Nieuws / agenda Concerten Overdenkingen De gemeente Kerkhuur


 
 
do 14 juni 2018
di 19 juni 2018
do 21 juni 2018

Hoorcolleges 10.00 - 12.00 uur
Werkcolleges 13.30 - 15.30 uur

Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, A'dam

 

Chris Doude van TroostwijkOpen colleges: Vrijzinnige theologie

Het Doopsgezind Seminarium organiseert een korte, intensieve open collegereeks over Vrijzinnige theologie. Visiting professor Chris Doude van Troostwijk zal ingaan op de Duitse wortels van de vrijzinnige theologie.

O.a. Friedrich Schleiermacher, Albert Ritschl, Adolf von Harnack en Ernst Troeltsch komen aan bod, en de spanning tussen spiritualiteit (vrijzinnige bevindelijkheid) en rationaliteit. De in de hoorcolleges aangedragen theorie wordt 's middags verwerkt in werkcolleges: wat is de relevantie van de theorie voor de dag van vandaag?

Bij dit college moet men in staat zijn om zowel Engelse als Duitse teksten te lezen.
Opgave via seminarium@doopsgezind.nl.

Zie ook de concertagenda

Eerdere agenda-items:

wo 06 juni 2018
wo 13 juni 2018

19.30 - 21.30 uur

Lokhorstkerk

Zomercursus: Spiritualiteit
De doopsgezinde en remonstrantse gemeente verzorgt twee avonden in juni.

Spiritualiteit is een lastig begrip. Er zijn meerdere definities en waarschijnlijk heeft iedereen zijn of haar eigen opvatting van de betekenis. Vaak wordt het geassocieerd met ‘zweverig’ of ‘iets met geloof’. Nu hebben we in de gemeente wel ‘iets met geloof’, maar ‘zweverig’ willen we niet genoemd worden.

Zonder nu precies te benoemen wat we bedoelen,  kunnen we in ieder geval vast stellen dat spiritualiteit te maken heeft met geestelijk leven, met betekenis geven aan het leven. Dat zoeken naar zingeving is aan de ene kant een persoonlijk proces, maar het is tegelijk ook gebed in traditie. Velen zijn ons voorgegaan op deze weg. Daarom willen we ons tijdens de zomercursus op drie avonden verdiepen in de spirituele wereld van drie mensen die staan in de christelijke traditie. U bent welkom op alle avonden, maar u kunt ook één avond bezoeken.
 

Vlam
Marga HaasDe eerste avond (6 juni) geeft Marga Haas (theoloog en geestelijk verzorger) een lezing over Meester Eckhart. Zij schreef het boek ‘God en ik, wij zijn een. Veertig dagen met Meester Eckhart’.

Eckhart leefde zeven eeuwen geleden, maar zijn woorden zijn, hoewel vaak ondoorgrondelijk, nog steeds actueel. Hij combineert een grote liefde voor God met een groot inzicht in de menselijke ziel. Op deze avond worden we aan de hand van zijn teksten ingeleid de gedachtenwereld en spiritualiteit van Meester Eckhart.
 

Meister Eckart
Stephan KurtzahnDe tweede avond (13 juni) een lezing van Stephan Kurtzahn (predikant, geestelijk begeleider en coach) over Dag Hammerskjøld. Hij was als secretaris-generaal van de Verenigde Naties een bekende politieke figuur.

Pas na zijn dood bij een vliegtuigongeluk in 1961 werd zijn dagboek gevonden waarin hij jarenlang zijn weg van innerlijke groei had vastgelegd. De basis van zijn dagelijks werk was een diepe spirituele/religieuze overtuiging. In 1963 verscheen het dagboek onder de titel ‘Merkstenen’.

Dag
zo 27 mei 2018

16.00-17.30 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd door AVP en
taakgroep Vos van de PGO)

Susanna and the eldersInspiratie op Zondag: Twee dames (Batsheba en Susanna) in bad
door M. Driessen, B. Vermet en M. Vermeij

Bernard Vermet, kunsthistoricus, en Marjan Driessen, emeritus predikant, staan in deze viering stil bij twee
vrouwen uit de bijbel die vaak om verschillende redenen geschilderd zijn en niet altijd om geloofsredenen:

   - Batsheba, de vrouw van David uit 2 Samuel 11 en

   - Susanna, de vrouw van Jojakim uit het deuterocanonieke bijbelboek Daniel, hoofdstuk B.

Wat hebben zij ons te vertellen? In deze viering zal Mard de Mey ons op het orgel begeleiden.

Nadere info: Marjan Driessen, tel. 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com
Zie evt. ook hier.

 

Agenda Doopsgezinden landelijk  www.doopsgezind.nl
Agenda Remonstranten landelijk  www.remonstranten.nl
Zinweb  ZinWeb - vrijzinnig trefpunt voor spiritualiteit, cultuur en ethiek

 

 
Contact Suggesties of opmerkingen mailen?