Nieuws / agenda

Meer weten over doopsgezinden en remonstranten?
 

Nieuws / agenda

Naar de startpagina

 

Startpagina Kerkdiensten Nieuws / agenda Concerten Overdenkingen De gemeente Kerkhuur


 
 
zo 4 feb 2018

15.00 - 17.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd door AVP en
taakgroep Vos van de PGO)

dr. Arie Kooijmandr. Bert BosLezing: Meister Eckhart

De lezing wordt verzorgd door dr. Bert Bos, emeritus hoogleraar filosofie in Leiden en door dr. Arie Kooijman, die zich al jaren verdiept in de preken en spiritualiteit van Meister Eckhart.

Meister Eckhart (1260-1327?) is altijd een omstreden theoloog en denker geweest. Hij was een vrije denker, die het aandurfde de officiële leer van de kerk in twijfel te trekken. In die zin is Eckhart een vrijzinnig theoloog, hij gebruikt daarbij een taal die mensen verbindt dwars door alle culturen heen. Veel moderne denkers en dichters hebben zich laten inspireren door de ideeën van Eckhart. Hij wil terug naar de essentie en om dat te bereiken zullen we alles moeten opgeven en loslaten.

Aansluitend volgen drie avonden met tekstlezing, om zo zelf kennis te kunnen maken met het gedachtegoed van Meister Eckhart. (zie 27 februari).
Info: dr. A. C. Kooijman, tel: 06-44667031 of Gerrie Kooijman tel: 06-18392604.
 

di 20 feb 2018

20.00 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

Mens wordt wakkerVoorstelling: Mens wordt wakker

Een bijzondere voorstelling, die wordt verzorgd door pianist en kerkmusicus Jan Marten de Vries samen met altsaxofoniste Mailin Gruber. Het gaat over de eerste hoofdstukken van Genesis, de verhalen van de wording van de aarde en de mens. Van de mens die blijkt te kunnen kiezen, nee: móet kiezen, want daarom is hij mens. Maar op het moment dat de mens zich die keuzemogelijkheid realiseert, is hij het paradijs kwijt. Dat is zijn lot. Het begon allemaal met een appel…
 
bullet Jan Marten de Vries studeerde piano, kerkmuziek-koordirectie en compositie aan het Rotterdams Conservatorium. In 2017 behaalde hij als eerste in Nederland een master kerkmuziek-piano aan het Utrechts Conservatorium bij jazzpianist Bert van den Brink. Jan Marten schreef tekst en muziek van veel kerkliederen, onder andere in het nieuwe Liedboek. Ook schreef hij alle 40 kinderliederen voor de Samenleesbijbel.
 
bullet Mailin Gruber studeert jazzsaxofoon aan het Utrechts Conservatorium. Voor haar eerste optreden in Nederland werd zij door pianist Bert van den Brink gevraagd en begeleid. In déze voorstelling komt niet alleen een aantal van de liederen van Jan Marten terug, ook (jazz)standards vormen een onderdeel. Natuurlijk kan er veel worden meegezongen!
 

zo 4 mrt 2018

15.00 - 17.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd door AVP en
taakgroep Vos van de PGO)

Ad de KeyzerLezing: De spiritualiteit van Bachs Matthaüs-Passion

De lezing wordt verzorgd door Ad de Keyzer, beleidsmedewerker bij de zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef in Den Bosch en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Hij is auteur van ‘Bachs grote passie’, een spiritueel-liturgische benadering van de Matthäus-Passion. De Matthäus-Passion kun je o.a. vanuit de spiritualiteit beluisteren. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Mattheüs weet Bach een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Bach is daarbij geholpen door de teksten die de Duitse dichter Picander hem aanreikte.

Nadere  informatie: Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06 - 1839 2604.

zo 18 mrt 2018

15.00-16.30 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd door AVP en
taakgroep Vos van de PGO)

Katrijne BezemerInspiratie op Zondag: De spiritualiteit van Vincent van Gogh
door drs. Katrijne Bezemer

Vincent van Gogh geldt heden ten dage als één van de grootste Nederlandse schilders. Van Gogh had eigenlijk predikant had willen worden en zelfs enige tijd in de mijnstreek, de Borinage, als prediker heeft gewerkt. Nadat deze carrière mislukte besloot hij schilder te worden. Was daarmee zijn wens om mensen een religieuze boodschap te bieden voorbij? We bekijken verschillende schilderijen van Vincent van Gogh en betrekken daarbij wat hij zelf daarover heeft gezegd in de brieven die hij aan zijn broer Theo schreef. Een bijeenkomst over 'kijken met je hart'.

Nadere  informatie: Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06 - 1839 2604.
 

zo 8 apr 2018

16.00-17.30 uur

Dorpscentrum Oegstgeest
(Bomenzaal)

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd door AVP en
taakgroep Vos van de PGO)

Inspiratie op Zondag: Scheppingsmythen en klank
door Iris Hasselbach-de Jong

Samen met Iris Hasselbach, theoloog en vrijzinnig voorganger, staan we stil bij - en worden we stil aan de hand van - geluid. In de scheppingsmythen uit de Hindoetraditie wordt verteld dat er in het begin slechts leegte en duisternis was en uit de vibratie van een geluid werd alle andere geluid geboren. Van het opkomen en ondergaan van de zon tot het uitzetten en inzakken van onze ademhaling; van het kloppen van ons hart tot de oneindige trillingen van atomaire deeltjes in onze cellen, zijn wij één grote verzameling of veld van trillingen die wonderbaarlijk met elkaar resoneren als één systeem. Wellicht kunnen we daar iets van meemaken deze middag......

'Hij/zij die het geheim van geluid kent, kent het geheim van het hele universum' (Hazrat Inyyat Khan)

Nadere  informatie: Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06 - 1839 2604.

vr ... apr 2018

ca. 15.00-16.30 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

 

René RosmolenLezing: Zin in de ouderdom
door ds. René Rosmolen

We worden steeds ouder en ook anders ouder dan vroeger. Veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Over zingeving wordt niet zo veel gesproken.

Ouderdom is hierdoor een soort niemandsland, waarin men op zoek is naar zin en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijkt de samenleving naar ouderen en hoe kijken ouderen naar zichzelf?

Aan de hand van het boek 'Zin in de ouderdom', geschreven door ds. Jan van Baardwijk en ds. René Rosmolen, komen deze vragen aan de orde. De auteurs verdiepen en bezinnen zich vanuit de Europese geestestradities en eigen bevindingen op de ouderdom. Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie - alle mogelijke perspectieven worden in hun boek benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken.
 

zo 22 apr 2018

15.00-17.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd door AVP en
taakgroep Vos van de PGO)

Erik Jan TillemaLezing: Heilige popmuziek
door
Erik Jan Tillema

Erik Jan Tillema, godsdienstwetenschapper, neemt ons in deze lezing met beeld en geluid mee langs enkele popliederen en legt uit wat we in de muziek kunnen horen en in de videoclips kunnen zien. Het is verrassend hoeveel symboliek er soms in die videoclips te vinden is. Voorbeelden van Katy Perry en Justin Bieber zullen langs komen. En de zangeressen van de voormalige band Destiny’s Child (waaronder Beyonce) scoorden onlangs een hit met het liedje ‘Say yes’, waarin de dames zingen: ‘Als Jezus ja zegt, kan niemand nee zeggen’.

Tillema is o.a. als beleidssecretaris verbonden aan de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.
Nadere informatie: Harm Bosscher, tel. 5172568.
 

zo 27 mei 2018

16.00-17.30 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd door AVP en
taakgroep Vos van de PGO)

Susanna and the eldersInspiratie op Zondag: Twee dames (Batsheba en Susanna) in bad
door M. Driessen, B. Vermet en M. Vermeij

 

Nadere info: Marjan Driessen, tel. 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

wo 06 juni 2018
wo 13 juni 2018
wo 20 juni 2018

19.30 - 21.30 uur
of 20.00 - 22.00 uur

Lokhorstkerk

 

een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld

VlamZomercursus: Thema volgt nog

Onder deze titel verzorgen de doopsgezinde en remonstrantse gemeente drie avonden in juni.

De avonden zijn los te volgen.


 

Zie ook de concertagenda

Eerdere agenda-items:

wo 17 jan 2018
19.30 - 22.30 uur

Lokhorstkerk

Filmavond

Toegang: vrijwillige bijdrage

FilmavondFilmavond: Bram Fischer

Op woensdag 17 januari 2018 wordt de film Bram Fischer getoond in de Lokhorstkerk in Leiden. Bram Fischer was de advocaat die Nelson Mandela van de doodstraf redde maar daar een hoge prijs voor betaalde. Na de film volgt een discussie.

Van de man die Mandela van de strop redde, weten we weinig. Met de biografische politieke thriller annex rechtbankdrama Bram Fischer bracht regisseur Jean van de Velde daar in 2017 verandering in. Hij won er onder meer de publieksprijs op het Movies that Matter filmfestival mee. De film laat zien dat geschiedenis niet zwart-wit is.

Bram Fischer, telg uit een hoog aangeschreven Afrikaner familie, steunt het verzet tegen de witte onderdrukker. De briljante advocaat verdedigt in 1963 de top van het ANC tijdens het zogeheten Rivoniaproces. Dit proces trekt wereldwijd de aandacht, leidt tot een veroordeling door de VN Veiligheidsraad en is aanleiding voor sancties, die jaren later zullen bijdragen aan afschaffing van de apartheid.
 

zo 7 jan 2018

15.00 - 17.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd
door AVP)

Jan NielenMigranten en gebrek aan interreligieuze dialoog   

Jan Nielen is medewerker van de ontwikkelingsorganisatie CORDAID, bestuurslid van de Franciscaanse Beweging, en bestuurslid van de Stichting Vrijzinnig Protestant Steunfonds.

Hij reflecteert op het thema dualisme (het wij-zij denken) op basis van zijn eigen ervaringen met interreligieuze vredesdialoog in Azië en het boek ‘Niet in Gods Naam’ van rabbijn Jonathan Sacks.

Het thema leidt niet zelden tot geweld, terreur, wreedheid, het optrekken van scheidsmuren, en dichte grenzen. De vreemdeling wordt steeds meer gezien als een potentiële dreiging. Wat vertellen verhalen uit de bijbel ons over het overwinnen van het ‘wij-zij-denken’?
Info: Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06 - 1839 2604.
 

 

Agenda Doopsgezinden landelijk  www.doopsgezind.nl
Agenda Remonstranten landelijk  www.remonstranten.nl
Zinweb  ZinWeb - vrijzinnig trefpunt voor spiritualiteit, cultuur en ethiek

 

 
Contact Suggesties of opmerkingen mailen?