Nieuws / agenda

Meer weten over doopsgezinden en remonstranten?
 

Nieuws / agenda

Naar de startpagina

 

Startpagina Kerkdiensten Nieuws / agenda Concerten Overdenkingen De gemeente Kerkhuur


 
 
wo 13 sep 2017
20.00-22.00 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

Geurend HooiToneelvoorstelling "Onder anderen"

Net als vorig jaar nodigt de DoRe-gemeente Geurend Hooi uit in het kader van de Vredesweek (Vredesweek 18-25 september).

In de straat, in de wijk, op school zijn we “onder anderen”. Er zijn nieuwkomers, maar onder druk van berichten in de media en signalen op sociale media van groeiende onverdraagzaamheid worden ook bestaande relaties opnieuw bevraagd. Het anders-zijn van de ander wordt opnieuw ter discussie gesteld. Manifesteert zich in ons land door de komst van mensen van elders een nieuw soort geslotenheid waarin de lokale cultuur steeds meer op zichzelf dreigt terug te vallen? Hoe gaan we dan samenleven? Zijn we bang onze eigenheid te verliezen of is er ook nog ruimte voor openheid naar ‘de ander’?

Geurend Hooi wil onderzoeken welke aannames, verborgen vooroordelen of angsten we voor elkaar hebben, waar de angsten vandaan komen, maar een stap verder zetten en met de toeschouwers kijken naar manieren om die angst te verminderen. Klik hier voor meer informatie.
 

vr 15 sep 2017

Mennorode

DoopsgezindNieuwe cursus Doperse Theologie 2017-2019

Komend najaar gaat voor de zeventiende keer de tweejarige cursus Doperse Theologie van start. Al meer dan 500 mensen hebben meegedaan. Begrijpelijk, want het is de kans om nu eens echt uit te zoeken waar je staat in de bonte wereld van de doperse traditie. De cursus gaat uit van het Doopsgezind Seminarium en wordt gehouden in Mennorode in Elspeet. Ze is bedoeld voor leden en belangstellenden in en rond de gemeenten. Er wordt lesgegeven door een ervaren team van enthousiaste docenten. Lees verder >>.
 

di 19 sep 2017


19.30-21.30 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang: gratis

(Georganiseerd door
Re-campagne)

Kerk en muziekKerk & muziek: Wat zingen we zoals in de kerkdienst

Liederen uit de eeuwenlange traditie van de kerkmuziek bezingen actuele thema's als liefde, rust, strijd en vreugde. Zowel hedendaagse liedvormen als oude psalmen uit het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk laten zien op wat voor verschillende manieren er met teksten en muziek kan worden omgegaan. De (kerk)musici Arie Vooijs en Iddo van der Giessen nemen u mee in de verschillende stijlen en historie van wat we zoal zingen in de kerkdiensten. U wordt vooral ook uitgenodigd zelf mee te zingen en te experimenteren met muziekstijlen. Arie licht met gebruik van piano en zang de liederen toe, terwijl Iddo vanaf het 18e-eeuwse Mitterreither-orgel bijdraagt. Doe mee en ervaar hoe leuk het ís én blijft om te zingen! Ook als u niet muzikaal bent en nooit meer zingt.

bulletArie Vooijs (1965) heeft een rijke muzikale ervaring als blazer, organist en dirigent in Katwijk en Noordwijk. Momenteel is hij dirigent van Interkerkelijk koor Caritas in Aalsmeer en Zangkoor “Volharding leidt tot doel” in Scheveningen. Hij is organist in Zoetermeer. Daarnaast werkt hij als IT Auditor bij de Belastingdienst.
 
bulletIddo van der Giessen (1995) studeert orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij is organist in Bergschenhoek en Zoetermeer. Een aantal keer per jaar speelt Iddo ook in de Lokhorstkerk. Naast zijn muzikale studie heeft Iddo ook de bachelor Liberal Arts & Sciences.
 
zo 15 okt 2017
16.00-18.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest


Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd
door AVP)

Lezing: Valt er met de dood te leven?

Dr. Arie C. Kooijman spreekt over de plaats van de dood in het menselijk bestaan. Het leven is ondenkbaar zonder de dood. De dood maakt ons leven eindig en vergankelijk, en daardoor juist betekenisvol. De lezing is bedoeld als uitnodiging om na te denken over de plaats van de dood in ons bestaan.

Dr. Arie Kooijman (theoloog) is als geestelijk verzorger verbonden aan Alrijne Ziekenhuis Leiden (het voormalige Diaconessenhuis). Hij heeft daarnaast een eigen praktijk op het terrein van zingeving en spiritualiteit.
Informatie: dr. A.C. Kooijman 06-44667031 of Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06 - 1839 2604.
 

wo 25 okt 2017
20.00-22.00 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

Erik BorgmanLezing: 'Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak'

Erik Borgman is leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg. Van september 2015 tot september 2017 is hij ook gasthoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie te Amsterdam, met als leeropdracht "vrijzinnige theologie".

In 2015 verscheen het boek ‘Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak' van zijn hand. Dit is een actueel thema in tijden van krimp, waarin gemeenten keuzes maken om naar de toekomst te kijken. Het boek is een theologische bezinning op het begrip 'kerk'. “Wij denken dat als wij het niet plannen en geen oplossing verzinnen die er ook niet is. Dus doen we het met wat we nog hebben. Dat is een averechtse aanpak, óók in religieuze en theologische zin. Juist wij zouden moeten begrijpen dat de Geest nog steeds werkzaam is”. Borgman laat zijn gedachten gaan over het vormgeven van een kerk in de overgang naar een nieuw tijdperk dat niemand nog kent. Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie. Borgman stelt: “De kerk is een plek waar zichtbaar wordt dat God bij de wereld is en dat mensen bij elkaar horen. Los van de vraag of ze dat weten, willen of een kerk bezoeken”.

Borgman wijdt ook expliciet enkele gedachten aan de toekomst van de vrijzinnigheid. Hij wil positieve impulsen geven tegen negativiteit. Hij wil ons aan het denken zetten met zijn prikkelende gedachten. Na de lezing volgt een discussie.
 

do 26 okt 2017
do 9 nov 2017
do 23 nov 2017

10.00-11.30 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

 

Toegang: gratis

Opgave vooraf:
niet nodig.

De bergredeBijbelcursus over de Bergrede

De Bijbelcursus bestaat uit in drie lessen.

De Bergrede is bekend als de onderwijzing van Jezus gehouden op een berg in het evangelie volgens Mattheus. Dezelfde rede wordt ook door Lucas weergegeven. Omdat hij de toespraak situeert in het veld, staat die in zijn evangelie bekend als de veldrede. De meest bekende onderdelen zijn natuurlijk de zaligsprekingen en het Onze Vader, maar de Bergrede omvat meer waaronder een aantal bekende uitspraken die ook in onze tijd niet aan actualiteit hebben ingeboet: ‘oordeelt niet, opdat je niet geoordeeld wordt, de balk en de splinter, zoekt en gij zult vinden’, etc.

In de cursus gaan wij in op de achtergronden en de betekenis van deze beroemde rede door de eeuwen heen. De beide predikanten verzorgen afwisselend de bijeenkomsten.
 

zo 29 okt 2017

15.00-16.30 uur

Lokhorstkerk

Toegang:
richtbedrag € 5

Info: Gerrie Kooijman tel. 06 - 1839 2604.

Katrijne BezemerLezing: Stenen hebben hun verhaal
door Katrijne Bezemer

In de Bijbel spelen in diverse verhalen stenen een rol. Stenen worden geregeld uitgebreid beschreven en van een symbolische betekenis voorzien. Stenen zijn hard en blijven relatief onveranderd in de tijd. Dat lijkt het tegenovergestelde van het geestelijke aspect van het leven, dat beweeglijk en spontaan is. Wat vertellen de edelstenen op de borstplaat van de Joodse priesters, is er een relatie met de Steen der Wijzen?

Het wordt een bijeenkomst met een kort verhaal en ervaring met ‘onze eigen steen’. Er is gelegenheid tot eigen overdenking afgewisseld met muziek en samenzang.
Katrijne Bezemer is historicus en theoloog. Zij is werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland Voorburg-Sassenheim bij Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen en in Zuid-Kennemerland. Haar interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek.
 

wo 1 nov 2017

19.30 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang: gratis

AllerzielenAllerzielen, een doodgewoon samenzijn
(Vesperdienst
)

De vesper is gericht op iedereen die zijn of haar doden wil herdenken. We sluiten daarbij aan bij wat leeft in de samenleving en proberen te voorzien in de groeiende behoefte aan rituelen bij belangrijke momenten in het leven zoals afscheid nemen, sterven en dood.

Het vocaal ensemble van de Leidse koorschool o.l.v. Rozemarijn Kalis zal een groot deel van de invulling van de avond op zich nemen en wederom schitterend werk ten gehore brengen.
 

do 16 nov 2017

2000 - 22.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd
door AVP)

Laurens ten KateLezing: Adam (mens), waar ben je?
Ethiek en verbeelding in het christendom

Laurens ten Kate, hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme, verbindt de naam van God met iets in de mens wat transcendentie wordt genoemd. Dat wat ons leven onderbreekt en openbreekt, inbreekt op onze ervaring en ons ondervraagt. God als vraag aan de mens.

In gesprek met Levinas, maar ook met andere filosofen, laat Ten Kate zien dat deze betrokkenheid op de ander en op de wereld alles te maken heeft met verbeelding: verbeelding als kenmerk van wat we de ‘vrijzinnige conditie’ van onze tijd kunnen noemen.
Informatie: Harm Bosscher tel. 517 2568.
 

vr 8 dec 2017

15.00 - 17.00 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

Kerststuk makenKerststuk maken

Vorig jaar zijn er prachtige kerststukken gemaakt. De deelnemers waren zo enthousiast dat we ook dit jaar weer graag een workshop kerststukjes maken organiseren. Want wat is nou leuker dan zelf een kerststuk maken. Een creatieve, inspirerende en vooral gezellige middag bloemschikken. Gemeenteleden, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.

Nadere informatie volgt in de Lokroep.
Begeleiding: mevrouw C.J. Jut en mevrouw C. Stigter.

 

zo 7 jan 2018

15.00 - 17.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

 

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd
door AVP)

Jan NielenMigranten en gebrek aan interreligieuze dialoog   

Jan Nielen is medewerker van de ontwikkelingsorganisatie CORDAID, bestuurslid van de Franciscaanse Beweging, en bestuurslid van de Stichting Vrijzinnig Protestant Steunfonds.

Hij reflecteert op het thema dualisme (het wij-zij denken) op basis van zijn eigen ervaringen met interreligieuze vredesdialoog in Azië en het boek ‘Niet in Gods Naam’ van rabbijn Jonathan Sacks.

Het thema leidt niet zelden tot geweld, terreur, wreedheid, het optrekken van scheidsmuren, en dichte grenzen. De vreemdeling wordt steeds meer gezien als een potentiële dreiging. Wat vertellen verhalen uit de bijbel ons over het overwinnen van ‘het wij-zij-denken’?
Info: Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06 - 1839 2604.
 

Zie ook de concertagenda

Eerdere agenda-items:

31 juli - 4 aug 2017
 

De Hoorneboeg
Hoorneboeg 5
1213 RE Hilversum

De HoorneboegCreatieve midweek 2017

Van ma 31 juli tot vr 4 augustus vindt de Creatieve Midweek plaats op het prachtige landgoed De Hoorneboeg in Hilversum, een unieke stilteplek. Deelname aan deze week is mogelijk voor iedereen, van elke leeftijd, die graag schildert. Er wordt verwacht, dat je actief meedoet en enigszins zelfstandig kunt werken. Kunstenares Antje Sonnenschein begeleidt ons. De kosten bedragen € 395 voor een eenpersoons kamer met vol pension en professionele begeleiding/workshops.
Opgave voor deelname: 030 - 231 6970 of info@remonstranten.org.
 

Zo 2 juli 2017
16.00 uur

Lokhorstkerk

 

Zie ook het
persbericht

Ernst Hirsch BallinPreek van de leek - Tegen de stroom in

Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar in Amsterdam en Tilburg, oud-minister van Justitie en voormalig lid van de Raad van State (etc.) zal n.a.v. zijn nieuwe boek Tegen de stroom, over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden, samen met Laura van Asselt voorgaan in de dienst waarin hij de preek verzorgt.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om onder genot van een hapje en een drankje met elkaar en met de heer Hirsch Ballin van gedachten te wisselen.
 

Wo 21 juni 2017
19.30 uur

Lokhorstkerk

 

een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld

Harry van der MeerZomercursus
Wij hebben kunst nodig om het leven te verdragen

Onder deze titel verzorgen de doopsgezinde en remonstrantse gemeente twee avonden in juni.

Op 21 juni komt Harry van der Meer vertellen over de ontwikkeling van kerkmuziek. Hij is violist en dirigent, musicoloog, groot kenner van de muziekgeschiedenis en enthousiast verteller.
In vogelvlucht passeren componisten van de vroeg-renaissance tot heden de revue. We luisteren naar hun werk en naar de toelichting daarop. Belangrijke componisten: Dufay, Desprez, di Lasso, Monteverdi, Bach, Haydn, Mozart, Brahms, Berlioz, Franck, Messian, Pärt.
 

Wo 7 juni 2017
19.30 uur

Lokhorstkerk

 

een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld

Maaike MeijerZomercursus
Wij hebben kunst nodig om het leven te verdragen

Onder deze titel verzorgen de doopsgezinde en remonstrantse gemeente twee avonden in juni.

Op 7 juni komt Vasalis’ biografe prof.dr. Maaike Meijer leven en werk van deze dichteres vertellen. Vasalis was niet formeel gelovig, maar haar werk lijkt een lange verkenning van dat wat buiten de normale werkelijkheidsbeleving ligt: dromen, mystieke ervaringen, visioenen. Ze overvielen haar en blijken de kern van haar kunstenaarschap te zijn geweest.
Deze lezing gaat vooral in op een aantal belangrijke gedichten die Vasalis schreef, en over hun ontstaansproces en over hoe ze die ongekende wijsheid en intensiteit wist te bereiken. In Vasalis krijgen we te zien wat creativiteit is, hoe ongrijpbaar, hoe overweldigend, hoezeer van levensbelang voor een kunstenaar.
 

 

Agenda Doopsgezinden landelijk  www.doopsgezind.nl
Agenda Remonstranten landelijk  www.remonstranten.nl
Zinweb  ZinWeb - vrijzinnig trefpunt voor spiritualiteit, cultuur en ethiek

 

 
Contact Suggesties of opmerkingen mailen?