Nieuws / agenda

Meer weten over doopsgezinden en remonstranten?
 

Nieuws / agenda

Naar de startpagina

 

Startpagina Kerkdiensten Nieuws / agenda Concerten Overdenkingen De gemeente Kerkhuur


 
 
wo 25 okt 2017

20.00-22.00 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

Erik BorgmanLezing: 'Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak'

Erik Borgman is leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, i.h.b. het christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Van september 2015 tot september 2017 is hij ook gasthoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie te Amsterdam, met als leeropdracht "vrijzinnige theologie".

In 2015 verscheen het boek ‘Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak' van zijn hand. Dit is een actueel thema in tijden van krimp, waarin gemeenten keuzes maken om naar de toekomst te kijken. Het boek is een theologische bezinning op het begrip 'kerk'. “Wij denken dat als wij het niet plannen en geen oplossing verzinnen die er ook niet is. Dus doen we het met wat we nog hebben. Dat is een averechtse aanpak, óók in religieuze en theologische zin. Juist wij zouden moeten begrijpen dat de Geest nog steeds werkzaam is”. Borgman laat zijn gedachten gaan over het vormgeven van een kerk in de overgang naar een nieuw tijdperk dat niemand nog kent. Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie. Borgman stelt: “De kerk is een plek waar zichtbaar wordt dat God bij de wereld is en dat mensen bij elkaar horen. Los van de vraag of ze dat weten, willen of een kerk bezoeken”.

Borgman wijdt ook expliciet enkele gedachten aan de toekomst van de vrijzinnigheid. Hij wil positieve impulsen geven tegen negativiteit. Hij wil ons aan het denken zetten met zijn prikkelende gedachten. Na de lezing volgt een discussie.
 

do 26 okt 2017
do 9 nov 2017
do 23 nov 2017

10.00-11.30 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang: gratis

Opgave vooraf:
niet nodig.

De bergredeBijbelcursus over de Bergrede

De Bijbelcursus bestaat uit in drie lessen.

De Bergrede is bekend als de onderwijzing van Jezus gehouden op een berg in het evangelie volgens Mattheus. Dezelfde rede wordt ook door Lucas weergegeven. Omdat hij de toespraak situeert in het veld, staat die in zijn evangelie bekend als de veldrede. De meest bekende onderdelen zijn natuurlijk de zaligsprekingen en het Onze Vader, maar de Bergrede omvat meer waaronder een aantal bekende uitspraken die ook in onze tijd niet aan actualiteit hebben ingeboet: ‘oordeelt niet, opdat je niet geoordeeld wordt, de balk en de splinter, zoekt en gij zult vinden’, etc.

In de cursus gaan wij in op de achtergronden en de betekenis van deze beroemde rede door de eeuwen heen. De beide predikanten verzorgen afwisselend de bijeenkomsten.
 

zo 29 okt 2017

15.00-16.30 uur

Lokhorstkerk

Toegang:
richtbedrag € 5

Info: Gerrie Kooijman tel. 06 - 1839 2604.

Katrijne BezemerLezing: Stenen hebben hun verhaal
door Katrijne Bezemer

In de Bijbel spelen in diverse verhalen stenen een rol. Stenen worden geregeld uitgebreid beschreven en van een symbolische betekenis voorzien. Stenen zijn hard en blijven relatief onveranderd in de tijd. Dat lijkt het tegenovergestelde van het geestelijke aspect van het leven, dat beweeglijk en spontaan is. Wat vertellen de edelstenen op de borstplaat van de Joodse priesters, is er een relatie met de Steen der Wijzen?

Het wordt een bijeenkomst met een kort verhaal en ervaring met ‘onze eigen steen’. Er is gelegenheid tot eigen overdenking afgewisseld met muziek en samenzang.
Katrijne Bezemer is historicus en theoloog. Zij is werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland Voorburg-Sassenheim bij Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen en in Zuid-Kennemerland. Haar interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek.
 

wo 1 nov 2017

19.30 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang: gratis

AllerzielenAllerzielen, een doodgewoon samenzijn
(Vesperdienst
)

De vesper is gericht op iedereen die zijn of haar doden wil herdenken. We sluiten daarbij aan bij wat leeft in de samenleving en proberen te voorzien in de groeiende behoefte aan rituelen bij belangrijke momenten in het leven zoals afscheid nemen, sterven en dood.

Het vocaal ensemble van de Leidse koorschool o.l.v. Rozemarijn Kalis zal een groot deel van de invulling van de avond op zich nemen en wederom schitterend werk ten gehore brengen.
 

do 16 nov 2017

2000 - 22.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd
door AVP)

Laurens ten KateLezing: Adam (mens), waar ben je?
Ethiek en verbeelding in het christendom

Laurens ten Kate, hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme, verbindt de naam van God met iets in de mens wat transcendentie wordt genoemd. Dat wat ons leven onderbreekt en openbreekt, inbreekt op onze ervaring en ons ondervraagt. God als vraag aan de mens.

In gesprek met Levinas, maar ook met andere filosofen, laat Ten Kate zien dat deze betrokkenheid op de ander en op de wereld alles te maken heeft met verbeelding: verbeelding als kenmerk van wat we de ‘vrijzinnige conditie’ van onze tijd kunnen noemen.
Informatie: Harm Bosscher tel. 517 2568.
 

vr 8 dec 2017

15.00 - 17.00 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

Kerststuk makenKerststuk maken

Vorig jaar zijn er prachtige kerststukken gemaakt. De deelnemers waren zo enthousiast dat we ook dit jaar weer graag een workshop kerststukjes maken organiseren. Want wat is nou leuker dan zelf een kerststuk maken. Een creatieve, inspirerende en vooral gezellige middag bloemschikken. Gemeenteleden, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.

Nadere informatie volgt in de Lokroep.
Begeleiding: mevrouw C.J. Jut en mevrouw C. Stigter.

 

zo 7 jan 2018

15.00 - 17.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest

 

Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd
door AVP)

Jan NielenMigranten en gebrek aan interreligieuze dialoog   

Jan Nielen is medewerker van de ontwikkelingsorganisatie CORDAID, bestuurslid van de Franciscaanse Beweging, en bestuurslid van de Stichting Vrijzinnig Protestant Steunfonds.

Hij reflecteert op het thema dualisme (het wij-zij denken) op basis van zijn eigen ervaringen met interreligieuze vredesdialoog in Azië en het boek ‘Niet in Gods Naam’ van rabbijn Jonathan Sacks.

Het thema leidt niet zelden tot geweld, terreur, wreedheid, het optrekken van scheidsmuren, en dichte grenzen. De vreemdeling wordt steeds meer gezien als een potentiële dreiging. Wat vertellen verhalen uit de bijbel ons over het overwinnen van ‘het wij-zij-denken’?
Info: Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06 - 1839 2604.
 

Zie ook de concertagenda

Eerdere agenda-items:

zo 15 okt 2017
16.00-18.00 uur

Dorpscentrum Oegstgeest


Toegang:
richtbedrag € 5

(Georganiseerd
door AVP)

Lezing: Valt er met de dood te leven?

Dr. Arie C. Kooijman spreekt over de plaats van de dood in het menselijk bestaan. Het leven is ondenkbaar zonder de dood. De dood maakt ons leven eindig en vergankelijk, en daardoor juist betekenisvol. De lezing is bedoeld als uitnodiging om na te denken over de plaats van de dood in ons bestaan.

Dr. Arie Kooijman (theoloog) is als geestelijk verzorger verbonden aan Alrijne Ziekenhuis Leiden (het voormalige Diaconessenhuis). Hij heeft daarnaast een eigen praktijk op het terrein van zingeving en spiritualiteit.
Informatie: dr. A.C. Kooijman 06 - 4466 7031 of Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06 - 1839 2604.
 

do 5 okt 2017
15.00-17.45 uur

Lokhorstkerk

 

Uw aanwezigheid
wordt zeer op prijs
gesteld. 
Om een indruk te
krijgen van het aantal
gasten verzoeken we u
uw aanmelding kenbaar
te maken via  secretaris@remonstranten-convent.nl. Graag vóór
30 september 2017.

Convent van PredikantenRemonstrants Convent van Predikanten bestaat 100 jaar

Op 5 oktober 2017 bestaat het Convent van remonstrantse predikanten 100 jaar. Het Convent werd in Leiden opgericht in de consistorie van de toenmalige remonstrantse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht.
Een ieder die zich betrokken voelt bij de remonstrantse voorgangers nodigen wij van harte uit aanwezig te zijn op deze feestelijke samenkomst.

Het programma op donderdag 5 oktober 2017 luidt als volgt:

bulletVanaf 15.00 uur: Inloop
bullet15.30 uur: Welkom
bullet15.35 uur: Lezing door dr. Taede Smedes "Bestaat er iets tussen iets of niets?"
In 2016 verscheen van zijn hand de studie God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof. Het publieke debat gaat nog uit van een scherpe tegenstelling tussen geloof en ongeloof, maar in de huidige maatschappij vervloeien de grenzen tussen beide. Wat betekent dit voor het geloof in God? Smaedes, godsdienstfilosoof, theoloog en publicist, schetst nieuwe mogelijkheden en combinaties.
bullet16.20 uur: Plenaire gedachtewisseling
bullet16.45 uur: Presentatie en uitreiking jubileumboek met veelkleurige bijdragen van remonstrantse predikanten De jubileumbundel wordt uitgereikt aan prof.dr. C.W. Anbeek, hoogleraar remonstrantse theologie, en aan mevrouw T.J. van der Burg, voorzitter Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap.
bullet17.00 – 17.45 uur: Heffen van het glas op de 100-jarige.
 
do 5 okt 2017
10.00-15.30 uur

Singelkerk,
Singel 452, A'dam

 

Programma en aanmelding

Chris Doude van Troostwijk en Erik BorgmanSymposium Tragiek en Toewijding
Afscheid en inauguratie

Chris Doude van Troostwijk is de nieuwe visiting professor Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium. De filosoof zal de komende twee jaar onder de titel Solidaire onwetendheid trachten om een filosofische onderbouwing te geven aan vrijzinnigheid in het algemeen en vrijzinnig geloven in het bijzonder. Doude van Troostwijk is de opvolger van prof.dr. Erik Borgman, die op 5 oktober tijdens het symposium Tragiek en Toewijding het stokje overdraagt.

De gedachte die Chris Doude van Troostwijk in zijn lezing zal volgen, is dat vrijzinnigen in hun onophoudelijk zoekende, open houding naar nieuwe verwoordingen toegewijd zijn, maar dat dat nu eenmaal ook tragische kanten heeft. God als de onzegbare, de altijd uit de handen glippende, laat zich niet grijpen. De toewijding is nodig, aan de weg als gelovig mens, maar zeker ook een toegewijd zijn aan elkaar, als een solidariteit met elkaar op deze weg. Bij Erik Borgman ligt het accent vooral op het laatste: de toewijding en solidariteit van de kerk in de wereld: engagement als antwoord op het engagement van God die zich met ons inlaat.
 

di 19 sep 2017


19.30-21.30 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang: gratis

(Georganiseerd door
Re-campagne)

Kerk en muziekKerk & muziek: Wat zingen we zoals in de kerkdienst

Liederen uit de eeuwenlange traditie van de kerkmuziek bezingen actuele thema's als liefde, rust, strijd en vreugde. Zowel hedendaagse liedvormen als oude psalmen uit het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk laten zien op wat voor verschillende manieren er met teksten en muziek kan worden omgegaan. De (kerk)musici Arie Vooijs en Iddo van der Giessen nemen u mee in de verschillende stijlen en historie van wat we zoal zingen in de kerkdiensten. U wordt vooral ook uitgenodigd zelf mee te zingen en te experimenteren met muziekstijlen. Arie licht met gebruik van piano en zang de liederen toe, terwijl Iddo vanaf het 18e-eeuwse Mitterreither-orgel bijdraagt. Doe mee en ervaar hoe leuk het ís én blijft om te zingen! Ook als u niet muzikaal bent en nooit meer zingt.

bulletArie Vooijs (1965) heeft een rijke muzikale ervaring als blazer, organist en dirigent in Katwijk en Noordwijk. Momenteel is hij dirigent van Interkerkelijk koor Caritas in Aalsmeer en Zangkoor “Volharding leidt tot doel” in Scheveningen. Hij is organist in Zoetermeer. Daarnaast werkt hij als IT Auditor bij de Belastingdienst.
 
bulletIddo van der Giessen (1995) studeert orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij is organist in Bergschenhoek en Zoetermeer. Een aantal keer per jaar speelt Iddo ook in de Lokhorstkerk. Naast zijn muzikale studie heeft Iddo ook de bachelor Liberal Arts & Sciences.
 
vr 15 sep 2017

Mennorode

DoopsgezindNieuwe cursus Doperse Theologie 2017-2019

Komend najaar gaat voor de zeventiende keer de tweejarige cursus Doperse Theologie van start. Al meer dan 500 mensen hebben meegedaan. Begrijpelijk, want het is de kans om nu eens echt uit te zoeken waar je staat in de bonte wereld van de doperse traditie. De cursus gaat uit van het Doopsgezind Seminarium en wordt gehouden in Mennorode in Elspeet. Ze is bedoeld voor leden en belangstellenden in en rond de gemeenten. Er wordt lesgegeven door een ervaren team van enthousiaste docenten. Lees verder >>.
 

wo 13 sep 2017
20.00-22.00 uur

Lokhorstkerk

 

Toegang:
vrijwillige bijdrage

Geurend HooiToneelvoorstelling "Onder anderen"

Net als vorig jaar nodigt de DoRe-gemeente Geurend Hooi uit in het kader van de Vredesweek (Vredesweek 18-25 september).

In de straat, in de wijk, op school zijn we “onder anderen”. Er zijn nieuwkomers, maar onder druk van berichten in de media en signalen op sociale media van groeiende onverdraagzaamheid worden ook bestaande relaties opnieuw bevraagd. Het anders-zijn van de ander wordt opnieuw ter discussie gesteld. Manifesteert zich in ons land door de komst van mensen van elders een nieuw soort geslotenheid waarin de lokale cultuur steeds meer op zichzelf dreigt terug te vallen? Hoe gaan we dan samenleven? Zijn we bang onze eigenheid te verliezen of is er ook nog ruimte voor openheid naar ‘de ander’?

Geurend Hooi wil onderzoeken welke aannames, verborgen vooroordelen of angsten we voor elkaar hebben, waar de angsten vandaan komen, maar een stap verder zetten en met de toeschouwers kijken naar manieren om die angst te verminderen. Klik hier voor meer informatie.
 

 

Agenda Doopsgezinden landelijk  www.doopsgezind.nl
Agenda Remonstranten landelijk  www.remonstranten.nl
Zinweb  ZinWeb - vrijzinnig trefpunt voor spiritualiteit, cultuur en ethiek

 

 
Contact Suggesties of opmerkingen mailen?