Collecte mei Stichting Present

Collecte mei Stichting Present

Deze maand is de opbrengst bestemd voor Stichting Present

Stichting Present is een landelijke stichting, die ook actief is in Leiden. Present wil als
‘vrijwilligersmakelaar’ de brug zijn tussen vrijwilligers en de hulpontvanger. Ze werkt aanbodgericht met groepen mensen. De kennis en kunde van deze deelnemers zijn het vertrekpunt. Dit aanbod wordt gekoppeld aan de hulpvraag van mensen die dit goed kunnen gebruiken in Leiden. Na een match gaat de groep vrijwilligers voor een dag of dagdeel aan de slag. Denk aan activiteiten als opruimen, schoonmaken, schilderen, wandelen met mensen in een rolstoel, spelletjes doen met cliënten etc. De hulpvragen worden door maatschappelijke organisaties aangemeld. Zo komt de hulp terecht bij mensen die het écht nodig hebben. U kunt met uw groep of gezin ook meedoen! De projecten worden professioneel begeleid door twee projectcoördinatoren in dienst van de stichting.

Bijdragen kunnen ook gestort worden op rekeningnummer NL90 INGB 0000311613 t.n.v. Diaconale raad van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente Leiden o.v.v. Stichting Present Leiden.