Collecte juni Oikocredit

Collecte juni Oikocredit

Deze maand is de opbrengst van de tweede collecte bestemd voor Oikocredit.

De gemeente steunt deze organisatie al een aantal jaren door middel van de jaarlijkse aankoop van aandelen die geen groot financieel rendement opleveren, maar die het werk van Oikocredit mogelijk maken.

Het is een organisatie die leningen verstrekt aan locale partners met een sociale doelstelling. Via deze partners bieden ze ondernemende mensen en groepen in Afrika, Azie, en Latijns-America toegang tot passende financiele middelen. Dit zijn mensen die normaal geen toegang hebben tot leningen. De partners van Oicocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, (fairtrade)coöperaties, boerenorganisaties en kleine en middelgrote ondernemingen. Koningin Maxima is degene die microkrediet bij het brede publiek in Nederland op de kaart heeft gezet.

Bijdragen kunnen ook gestort worden op rekeningnummer NL90 INGB 0000311613 t.n.v. Diaconale raad van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente Leiden o.v.v. Oikocredit.