Collecte april Vluchtelingenwerk Leiden

Collecte april Vluchtelingenwerk Leiden

Deze maand is de opbrengst bestemd voor Vluchtelingenwerk Leiden

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in Leiden. Ze begeleiden hen bij hun huisvesting, integratie, taallessen en bij juridische vragen. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen op scholen over wat het betekent om vluchteling te zijn. Wanneer vluchtelingen vanaf een azc naar een ‘echte’ woning verhuizen, moeten zij veel regelen. Dat is lastig als je de weg nog niet kent en de taal nog niet of niet voldoende spreekt. De vrijwilligers bieden juridische ondersteuning en maatschappelijke begeleiding. Daarnaast begeleiden ze uitgeprocedeerde asielzoekers bij zelfstandige terugkeer en re-integratie in het land van herkomst. De lessen die zijn gericht op alfabetisering en inburgering zijn op een eigen leslocatie. De afgelopen 2 jaar is er met name veel werk verzet om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen en te begeleiden.
Donderdag 6 juli 2023 hebben Alrijne Zorggroep, mbo Rijnland, Gemeente Leiden en Vluchtelingenwerk hun samenwerking “Op je plek in de zorg” officieel bekrachtigd. Met deze overeenkomst bundelen deze vier maatschappelijke organisaties hun krachten om statushouders en mbo-studenten te begeleiden naar een baan in de gezondheidszorg. Dit initiatief biedt een unieke kans voor de regio Leiden om het personeelstekort in de zorg te verlagen.

U kunt uw gift ook storten op rekening van de Diaconale raad NL90INGB0000311613 onder vermelding van Vluchtelingenwerk