Toneelstuk: ‘Ontmoeting met gevolgen’

17 september 2023
14:30
Activiteiten
Lokhorstkerk, Pieterkerkstraat 1, Leiden
Toneelstuk: ‘Ontmoeting met gevolgen’

Het toneelstuk gaat over twee vrouwen. De ene vrouw heet Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij leeft in de eerste jaren van de Reformatie, de periode waarin veel mensen de (katholieke) kerk van Rome verlaten, zo rond het jaar 1550. Zij is de vrouw van de Nederlandse reformator Menno Simons die op dat moment een voorman is van een groep kerkverlaters en wordt vervolgd. De andere vrouw – een verre achter -, achter -, achterkleindochter van Geertruydt – heet Geerte de Vries. Zij is op dit moment voorganger in een Doopsgezinde gemeente en neemt hiervan afscheid na haar werkzame leven. Ook zij leeft in een tijd waarin mensen de kerk de rug toekeren en heeft te maken met een krimpende geloofsgemeenschap.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die keuze en op de gevolgen voor de toekomst:

  • Wat heeft het met Geertruydt gedaan dat ze met Menno Simons is getrouwd, in welke omstandigheden kwamen ze terecht en wat was de impact van de vervolgingen voor de Doopsgezinden.
  • Hoe kijkt Geerte terug op haar leven als doopsgezind voorganger, welke onderwerpen gaan haar aan het hart en hoe komt het met de gemeente en het geloofsleven nu ze afscheid neemt van haar gemeente
  • Voor welke waarden streed Menno Simons en is daar nog iets van te merken?

Het toneelstuk is geschreven door Korneel Roosma-de Vries , die ook het toneelspel van beide vrouwen voor haar rekening neemt. Haar echtgenoot, Sikke R. Roosma, verzorgt het decor, licht en geluid.

Toneelstuk : ‘Ontmoeting met gevolgen’
Datum: zondag 17 september 2023
Locatie: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden
Aanvang: 14:30 uur
Kosten: € 10,00