Kerkdienst

10 december 2023
10:15
Kerkdienst
Lokhorstkerk Pieterskerkstraat 1, Leiden
ds. M. Roos (remonstrants) gaat voor
Thema: 2e Advent en Avondmaal
Bijzonderheden: crèche, Kom in de Kring, Zondagsschool (6+ en 9+)
Kerkdienst