september Tent of Nations

september Tent of Nations

In september is de opbrengst van de tweede collecte bestemd voor Tent of Nations in Bethlehem, een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het mom ‘we refuse to be enemies’. Het basiswerk op Tent of Nations is het boerenbedrijf, waar een diversiteit aan fruitbomen wordt gekweekt. Omdat de Israëlische autoriteiten geen toestemming geven te bouwen in het gebied waar de familie woont, heeft de familie een zevental grotten opgeknapt.́

Bovengronds ́ bouwen is niet toegestaan, daarom maar ́ ondergronds ́ . De familie krijgt geen toegang tot elektriciteit en stromend water. Men lost dit op door regenwater op te vangen in ondergrondse waterreservoirs en men gebruikt zonnepanelen. Het vrouwenproject Bent al-reef in het buurtdorpje Nahalin biedt vier ochtenden per week een programma voor Palestijnse vrouwen. Zij leren hier nieuwe vaardigheden, zoals het werken met computers, medische kennis en Engelse taal. Iedere zomer worden kindervakantiekampen georganiseerd voor kinderen uit Palestijnse vluchtelingenkampen in Bethlehem. Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van muziek, theater en vreedzame conflicthantering. Ook worden er diverse creatieve workshops gehouden, zoals het beschilderen van stenen.
Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL90INGB0000311613 t.n.v. diaconale raad
van doopsgezinde en remonstrantse gemeente Leiden o.v.v. Tent of Nations