november Hospice Issoria

november Hospice Issoria

Deze maand is de opbrengst bestemd voor Issoria.

Hospice Issoria is een huis voor iedereen – ongeacht levensovertuiging, achtergrond of leeftijd – die op korte termijn verwacht te overlijden. Het bevindt zich op de Burggravenlaan 11 in Leiden.

Een hecht team van vrijwilligers en professionals geven goede zorg en een prettige sfeer. Issoria heeft ook een Kenniscentrum, waarin de opgedane kennis en ervaring via lezingen en trainingen wordt doorgegeven.

Daarnaast verzorgt Issoria via een Werkgroep rouwondersteuning aan iedereen die een dierbare verloren heeft. De kosten worden voor een deel vergoed door de overheid. Voor het resterende deel is Issoria afhankelijk van giften.

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL90 INGB 0000311613 tnv diaconale raad van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente, onder vermelding van Issoria.