Collecte juli Rosa Manus

Collecte juli Rosa Manus

Deze maand is de opbrengst bestemd voor Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus.

Rosa Manus is een kleine specialistische organisatie voor slachtoffers van ernstig huislijk geweld. Het gaat altijd om mensen die te maken hebben met acuut gevaar voor structurele onveiligheid. Er is een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Leiden en zo mogelijk wordt hulp in de thuissituatie geboden.

Het doel is om de spiraal van geweld te doorbreken door het begeleiden van de gezinnen, waarbij de kinderen ook heel belangrijk zijn.

Er wordt samengewerkt met o.a. Veilig Thuis en de sociale wijkteams.

Huiselijk geweld komt veel voor in Nederland, jaarlijks zijn zo’n 200.000 mensen hier slachtoffer van.

De organisatie is vernoemd naar Rosa Manus, die haar leven lang streed voor vrede en vrouwenrechten. Zij organiseerde met Aletta Jacobs in 1915 het Internationale Vrouwencongres. In 1943 overleed ze in concentratiekamp Ravensbrück.

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL90 INGB 0000311613 ten name van Diaconale raad van Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Leiden o.v.v. Rosa Manus Leiden.