Collecte maart Geloof en Samenleving

Collecte maart Geloof en Samenleving

Deze maand is de opbrengst bestemd voor Geloof en Samenleving.

Geloof en samenleving is de landelijke beweging voor diaconale activiteiten van de Remonstranten. Onze focus ligt op de thema’s vluchtelingen, vrede en klimaat. Op deze terreinen ondersteunen we initiatieven in remonstrantse gemeenten en dragen wij bij aan goede doelen. Wij geven geld aan maatschappelijke projecten die het lot verbeteren van kwetsbare mensen in ons eigen land en in het Zuiden. Geloof en Samenleving heeft onlangs het thema Kind en armoede toegevoegd aan de reeds bestaande aandachtsgebieden. Leven in armoede brengt kinderen teveel schade toe. Schade die een leven lang voelbaar blijft! Fondswerving en bewustwording gaan voor ons hand in hand. Geloof en Samenleving heeft een eigen website waar alle informatie over het diaconale werk van de Remonstranten is te vinden.

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL90 INGB 0000311613 tnv diaconale raad van de do-re gemeente, o.v.v. Geloof en Samenleving