Meer weten over doopsgezinden en remonstranten?
 

Twee jaarthema´s: Pleidooi voor vrijheid + Blinde vlekken

Naar de startpagina

 

Startpagina Kerkdiensten Nieuws / agenda Concerten Overdenkingen De gemeente Kerkhuur


De jaarthema's voor 2016-2017

Beste zusters, broeders en vrienden,

Het thema van de Remonstranten dit jaar is ‘Pleidooi voor Vrijheid’. Dit thema sluit aan bij de thema’s die vandaag de dag zo belangrijk zijn. Hoe belangrijk is het onze vrijheid te verdedigen en te beschermen. Wat is vrijheid en hoe ver reikt individuele vrijheid. Vrijheid kan niet bestaan zonder verbinding. Juist de band met de ander, of dit nu in de kerk, familie en vrienden, je werk, je stad, land of verbinding wereldwijd is, verbinding creëert ook een vorm van vrijheid en vrijheid is geen vrijheid zonder verbinding zagen wij al in de Franse film ‘Bleu’ van Kieslowski. In het kader van ons jaarprogramma wijs ik u graag op de toneelvoorstelling ‘Vlucht’ over vluchtelingen in Nederland. Na enkele interessante films met discussie is er ook dit jaar weer een filmavond met discussie onder leiding van Jan van der Veer. De naam van de film is bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet bekend. Wie door Leiden loopt stuit vaak op mooie gedichten op de muur. Jacowies Surie zal komen vertellen over de taal, het beeld en de verhalen achter de gedichten. Wie wil kan daarna ook nog een korte wandeling met Jacowies maken langs gedichten in de buurt van de Lokhorstkerk. Verder zullen er in het kader van de Remonstrantse campagne een speciale bijeenkomst rond Allerzielen worden georganiseerd en mogen wij weer een preek van de leek verwachten.

Het jaarthema van de Doopsgezinden is ‘Blinde Vlekken’. Dit thema zal aandacht krijgen in de openingszondag in september. De Doopsgezinden in Leiden hebben dit jaar een aantal extra activiteiten georganiseerd, zoals vesperdiensten op vrijdagavond. Een andere activiteit is Christelijke meditatie, waarbij leden en belangstellenden in twee blokken van vier bijeenkomsten onder leiding kunnen mediteren. Zoals ieder jaar vindt ook dit jaar een retraite in Dopersduin plaats, waar een ieder welkom is.

U kunt op de hoogte blijven van alle activiteiten via de Lokroep en via deze website. U kunt de Remonstranten ook volgen op Facebook.

De beide kerkenraden wensen u een inspirerend jaar vol vrijheid in verbondenheid. Wees geroepen om te leven.

Drieke de Jong
mevrouw C.M.L. Hille mevrouw D. de Jonge
remonstrants voorzitter doopsgezind voorzitter

Zie ook de overdenking over de thema's.
 

 

 
Contact Suggesties of opmerkingen mailen?