Meer weten over doopsgezinden en remonstranten?
 

Twee jaarthema´s: Zo goed als nieuw + Houvast

Naar de startpagina

 

Startpagina Kerkdiensten Nieuws / agenda Concerten Overdenkingen De gemeente Kerkhuur


De jaarthema's voor 2017-2018


Beste zusters, broeders en vrienden,

Ook het komend kerkelijk jaar zijn er weer twee nieuwe jaarthema’s: ‘houvast’ bij de Remonstrantse Gemeente en ‘zo goed als nieuw’ bij de Doopsgezinde Gemeente.

Jaarthema’s die misschien niet zoveel met elkaar te maken hebben. Toch vallen de twee thema’s binnen onze samenwerking ongemerkt samen, als twee puzzelstukjes die bij elkaar horen.

Onze DoRe Gemeente wil een plek zijn waar aanknopingspunten worden geboden in de zoektocht naar ‘houvast’, waardoor andere inzichten kunnen ontstaan en we ons uiteindelijk kunnen veranderen en een nieuwe koers in ons leven mogelijk is. Anders gezegd: in onze zoektocht naar ‘houvast’ kan de omvormende kracht van God ons tot (zo goed als) nieuwe mensen maken.

Eén aanknopingspunt is de zondagochtenddienst, waarin voeding wordt geboden in die zoektocht naar ‘houvast’. Maar niet alleen in de zondagochtenddiensten kunt u inspiratie opdoen, ook de vespers op vrijdagavond en de speciale bijeenkomst rondom Allerzielen bieden ruimte om stil te worden en innerlijk te veranderen.

Andere aanknopingspunten zijn de diverse activiteiten van de jaarprogrammacommissie, de bijbelcursus en de diverse gesprekskringen. Ook hebben we, net als vorige jaren, activiteiten van de Vrijzinnige Protestanten (AVP, voorheen VVP) opgenomen.

Ziet u een activiteit of kring die u interessant lijkt, schroom dan niet om u aan te melden.

Drieke de Jong
mw. C.M.L. Hille en dhr. J. Goddijn mw. D. de Jonge
remonstrants voorzitter doopsgezind voorzitter

 

 

 
Contact Suggesties of opmerkingen mailen?