Meer weten over doopsgezinden en remonstranten?
 

Muziek in de Lokhorstkerk

Naar de startpagina

 

Startpagina Kerkdiensten Nieuws / agenda Concerten Overdenkingen De gemeente Kerkhuur


 
Commissie ”Muziek in de Lokhorstkerk”

De commissie zet zich in voor muziek rond het Mitterreither-Van Dam-orgel en stimuleert de muzikale opluistering van kerkdiensten. Een zanggroep verleent soms medewerking. Muzikaalvaardige gemeenteleden zijn van harte welkom om – eventueel in samenspeelverband – eens een bijdrage te leveren!

Er is een succesvolle samenwerking met Practicum Musicae-studenten, die naast hun studie in Leiden ook een praktijkvak aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag volgen. Enerzijds verlenen zij medewerking aan speciale kerkdiensten, anderzijds verzorgen zij gratis inloopconcertjes. Enkele keren per jaar zijn er orgelbespelingen (zie Concerten).

bulletsecretaris:
bulletbegeleiding zanggroep:
bulletvacature
Barend Kraal, tel. 071 - 514 4287,
Marjolein de Groot

 

 

Zanggroep

Een aantal gemeenteleden studeert voorafgaand aan hoogtijdagen gedurende een aantal weken enkele liederen in om die vierstemmig ten gehore te brengen. De gemeente kent geen vast koor, maar op hoogtijdagen is er dus wel een ”projectkoor”. Wie mee wil doen is welkom: plezier in zingen is belangrijker dan grote kunstvaardigheid. Wij repeteren onder leiding van Marjolein de Groot op zondagen na de dienst.

Als u belangstelling hebt om mee te zingen, neem dan s.v.p. contact op met Kees van der Oord  
 

 

 
Contact Suggesties of opmerkingen mailen?