Meer weten over doopsgezinden en remonstranten?
 

De gemeente, wie zijn wij

Naar de startpagina

 

Startpagina Kerkdiensten Nieuws / agenda Concerten Overdenkingen De gemeente Kerkhuur


De DoRe-Gemeente Leiden is een samenwerkingsverband van
de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente in Leiden (e.o.)
 

Doopsgezinden Samenwerkingsverband Remonstranten
DoopsgezindenDe doopsgezinden vormen in Nederland een christelijke geloofsgemeenschap - beter bekend als Doopsgezinde Broederschap -, een eigentijdse en open groepering, zonder hiërarchische structuren, waar mannen en vrouwen (broeders en zusters) gelijkwaardig zijn. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen doopsgezinden, die dan meestal Mennonieten heten naar Menno Simons. De Doopsgezinde Broederschappen van over de hele wereld zijn verenigd in de Mennonite World Conference. De circa 9.000 doopsgezinden in Nederland vinden wij verspreid over 118 gemeenten. Zij maken deel uit van een wereldwijd verspreide broederschap van christenen die in geestelijke zin afstammen van de wederdopers of mennonieten in de 16e eeuw. Deze wederdopers vormden reeds in het begin van de reformatie een radicale beweging, los van de volgelingen van Luther en Calvijn.

Hun ideaal was het herstel van een gemeenteleven, zoals dat in de eerste tijd na het leven van Christus gekenmerkt was door navolging van Jezus in het dagelijks leven, in afwijzing van geweld en het nastreven van weerloze liefde. Wel ín de wereld maar niet ván de wereld, waren zij de eeuwen door zeer betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat veel doopsgezinden - die geen vaststaande belijdenis of verklaring kennen - bindt, is de volgende tekst (1 Cor. 3 vers 11): "Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus...". Deze tekst was in werk en leven van Menno Simons een leidraad. Menno Simons kan worden gezien als een belangrijk leider in de geschiedenis van de doopsgezinden.

Verder is de navolgende spreuk een altijd nog klassieke omschrijving van wat doopsgezinden zouden willen zijn:
 

Dopen wat mondig is
Spreken dat bondig is
Vrij in het Christelijk geloven
Daden gaan woorden te boven

Up


Wilt u meer weten over gedachtegoed of geschiedenis van de doopsgezinden? Raadpleeg dan:

bulletAangeraakt door de Eeuwige : geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten door Marion Bruggen, 2001 ; 126 p.
ISBN 978-90-239-0868-5
 
bulletWederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland : 1530-1980 onder red. van S. Groenveld, J.P. Jacobszoon, S.L. Verheus, 1993 ; 3e dr. ; 288 p.
ISBN 978-90-6011-846-5 (geb.)

 
Vanaf 1969 bestaat
er een intensieve samenwerking tussen
de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente in Leiden.

Concreet betekent dit het volgende:

bulletWij hebben één zondagsschool, één diaconie, één gemeenteblad en merendeels gezamenlijk kring-, jeugd- en jongerenwerk.
 
bulletDe kerkenraden vergaderen apart over zaken die met name de eigen identiteit en de broederschappen betreffen. Daarnaast zijn er vergaderingen van de beide kerkenraden samen.

De kerkenraden vergaderen apart over zaken die met name de eigen identiteit en de broederschappen betreffen. Daarnaast zijn er vergaderingen van de beide kerkenraden samen. De gemeenten hebben elk een eigen remonstrantse of doopsgezinde predikant.

Het ressort van beide gemeenten bestrijkt:

bulletLeiden en de burgerlijke gemeenten Hazerswoude, Katwijk, Koudekerk a/d Rijn, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond en  Zoeterwoude;
bulleten voorts voor zover het doopsgezinden betreft: Alkemade, Alphen aan de Rijn, Bodegraven en Woubrugge;
bulleten voorts voor zover het remonstranten betreft: Hillegom.

De gemeenten hebben een maatschap opgericht om de financiële samenwerking goed te laten verlopen.

Naast deze intensieve samenwerking tussen Do en Re werken wij samen met de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten (VVP) in Oegstgeest. Zoals al vele zomerseizoenen is gebeurd worden de kerkdiensten in de grote vakantie alternerend in Leiden en Oegstgeest gehouden.

Er zijn gemeenteavonden, gesprekskringen, jeugd- en jongerenwerk en bijzondere kerkdiensten. Voor deelname aan de activiteiten van de gemeente hoeft men geen lid of vriend te zijn; iedereen is van harte welkom, ook bij de viering van het Avondmaal, dat enige malen per jaar tijdens de kerkdienst plaatsvindt.

Klik hier voor meer algemene en achtergrondinformatie, o.a. met betrekking tot het lidmaatschap van één van beide gemeenten.

Up


U bent van harte welkom bij onze kerkdiensten
die op zondag om 10.15 uur in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden worden gehouden.

Na afloop van de diensten is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie in de Vermeerzaal.

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap met ongeveer 6000 leden, verdeeld over 45 gemeenten in Nederland en één in Duitsland, te weten Friedrichstadt.

De remonstranten bieden sinds hun ontstaan in 1619 ruimte om geloof op persoonlijke wijze vorm te geven. Vrijheid en verdraagzaamheid zijn de beginselen van waaruit remonstranten proberen als gelovige mensen in de maatschappij te staan. De bijbel wordt op eigentijdse wijze gelezen om antwoord te vinden op vragen van deze tijd. Openheid is daarbij een belangrijk kenmerk. De Remonstrantse Broederschap hecht zeer aan samenwerking met andere kerken.

De beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap luidt:

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.

Wilt u meer weten over gedachtegoed of geschiedenis van de remonstranten? Raadpleeg dan:

bullet De Remonstrantie 400 jaar : ontstaan, historie, actualiteit door Koen Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen (red.), 2010 ; 191 p.
ISBN 9789021142432
 
bullet De remonstranten door E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen en M.A. Bosman-Huizinga, 2000 ; 118 p. ; 21 cm
ISBN 9043501905
 
bullet Staat in de vrijheid : de geschiedenis van de remonstranten onder red. van G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca, 1982. - 200 p.
ISBN 9060111486 (geb.)

Up


De Leidse remonstranten hebben in het kader van de samenwerking met de doopsgezinden hun vroegere kerkgebouw in 1970 verlaten. Waar kerkten zij? Daarover is meer te vinden in Staat in de vrijheid : de geschiedenis van de remonstranten (ISBN 9060111486).

In het bezit van de Remonstrantse Gemeente is een bijbel die van de moeder van Vincent van Gogh is geweest. Deze bijbel is in bruikleen gegeven aan het Van Gogh Museum in Amsterdam. Vincent van Gogh schilderde meermalen bijbels. Of het schilderij hieronder die specifieke bijbel van zijn moeder, die remonstrants was, weergeeft staat niet vast.
 

Wikipedia over doopsgezinden

Landelijke doopsgezinde website:
http://www.doopsgezind.nl
  Wikipedia over remonstranten

Landelijke remonstrantse website:
https://www.remonstranten.org

 

 

 
Contact Suggesties of opmerkingen mailen?